Ωράριο κατά τη διάρκεια του Lockdown – Νοέμβριος 2020

Η Μ. Σιδέρης Α.Ε. ενημερώνει τους καταναλωτές της και τις επιχειρήσεις πως με βάση το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε η προσέλευση στις εκθέσεις και στα συνεργεία αυτοκινήτων επιτρέπεται.Συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση “2” των κατ’ εξαίρεση μετακινήσεων (μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους).Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, η έκθεσή […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 10-09-20

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο Αγρίνιο, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών για […]