ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 10-09-20

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο Αγρίνιο, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών για […]