Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «Μιχάλης Σιδέρης Ανώνυμη Εταιρεία» στις 12/06/2020

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο Αγρίνιο, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου, την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Αγρίνιο 22/05/2020